Văn bản: Quyết định số 3573/QĐ-TCHQ ngày 10/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ

Tên văn bản: Quyết định số 3573/QĐ-TCHQ ngày 10/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 10/12/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 3573/QĐ-TCHQ
Người ký: Mai Xuân Thành
Hiệu lực văn bản: