Văn bản: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lỷ và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Tên văn bản: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lỷ và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 06/12/2019
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 06/12/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 63/VBHN-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản: