Văn bản: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm

Tên văn bản: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 06/12/2019
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 06/12/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 62/VBHN-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản: