Văn bản: Quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dung phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Tên văn bản: Quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dung phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 06/12/2019
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 06/12/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 61/VBHN-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản: