4 văn bản chính sách lớn về lĩnh vực hải quan đang được gấp rút hoàn thiện

15:56 | 02/12/2021

(HQ Online) - Trong tháng 11, Tổng cục Hải quan đã chủ động phối hợp tích cực với các đơn vị liên quan như các bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn bản và đảm bảo thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định.

Gấp rút hoàn thiện Thông tư thủ tục hải quan phục vụ yêu cầu khẩn cấp, phòng chống dịch
Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ tích cực tham gia hoàn thiện thể chế chính sách tài chính
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hai chiến lược lớn, sớm có chính sách kích thích kinh tế
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô. Ảnh: Q.H
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô. Ảnh: Q.H

Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan đã tích cực hoàn thiện Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định (lần 2)); Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 (đã giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp).

Đồng thời Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính hồ sơ dự thảo để lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử.

Hiện Tổng cục Hải quan đang triển khai xây dựng dự thảo Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa, người và phương tiện vận tải theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện lại dự thảo Thông tư “quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19” và tổ chức lấy ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan trước khi trình ký ban hành.

Bên cạnh việc xây dựng chính sách, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; báo cáo Bộ Tài chính kết quả rà soát, đề xuất xây dựng Đề án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời tiến hành rà soát, đề xuất phương án thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính từ năm 2018 đến nay không phát sinh hồ sơ.

Về kiểm soát thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp Dự án TFP hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động của thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

N.Linh