Văn bản: Quyết định số 3222/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ

Tên văn bản: Quyết định số 3222/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 04/11/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 3222/QĐ-TCHQ
Người ký: Âu Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: