Văn bản: Quyết định số 3217/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên

Tên văn bản: Quyết định số 3217/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 04/11/2019
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 04/11/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 3217/QĐ-TCHQ
Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Hiệu lực văn bản: