Văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ IX ban chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường

Tên văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ IX ban chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 01/09/2017
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 408/TB-VPCP
Người ký: Mai Tiến Dũng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực