Văn bản: Quyết định số 1807/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ

Tên văn bản: Quyết định số 1807/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 28/06/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1807/QĐ-TCHQ
Người ký: Mai Xuân Thành
Hiệu lực văn bản: