Văn bản: Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Tên văn bản: Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 27/06/2019
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/09/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 23/2019/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: