Văn bản: Quyết định số 438/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ

Tên văn bản: Quyết định số 438/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 11/03/2019
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 11/03/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 438/QĐ-TCHQ
Người ký:
Hiệu lực văn bản: