Văn bản: Thông báo số 1118/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tên văn bản: Thông báo số 1118/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 11/03/2019
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 11/03/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 1118/TB-TCHQ
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Hiệu lực văn bản: