Văn bản: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tiến độ đàm phán các Dự án vay vốn ADB; đánh giá tác động của các khoản vay ODA và vốn vay ưu đãi lên nợ công giai đoạn 2018-2020

Tên văn bản: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tiến độ đàm phán các Dự án vay vốn ADB; đánh giá tác động của các khoản vay ODA và vốn vay ưu đãi lên nợ công giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 27/10/2017
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 27/10/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 505/TB-VPCP
Người ký: Mai Tiến Dũng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực