Văn bản: Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 31/10/2017
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 31/10/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 02/2017/TT-VPCP
Người ký: Mai Tiến Dũng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực