Văn bản: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về “tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”

Tên văn bản: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về “tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 01/11/2017
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/11/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 511/TB-VPCP
Người ký: Mai Tiến Dũng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực