Văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế qua

Tên văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế qua
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 16/11/2018
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 125/2017/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực