Văn bản: Quy đinh một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Tên văn bản: Quy đinh một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực: 19/11/2018
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 88/2018/TT-BTC
Người ký: Trần Văn Hiếu
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực