Xuất khẩu gần 65 triệu khẩu trang y tế trong tháng đầu năm 2021

15:32 | 08/02/2021

(HQ Online) - Trước tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu phức tạp ở trong nước, hoạt động xuất khẩu khẩu trang y tế tiếp tục có chiều hướng giảm.

Việt Nam xuất khẩu 1,37 tỷ khẩu trang y tế năm 2020
Việt Nam xuất khẩu hơn 1,3 tỷ khẩu trang y tế
1 tháng xuất khẩu hơn 140 triệu khẩu trang y tế
Xuất khẩu gần 1 tỷ khẩu trang y tế
Xuất khẩu gần 65 triệu khẩu trang y tế trong tháng đầu năm 2021
Biểu đồ: T.Bình.

Theo thông tin Tổng cục Hải quan đưa ra chiều 8/2, trong tháng 1/2021 vừa qua, cả nước có 28 doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 64,7 triệu chiếc, giảm 8,7% so với số lượng xuất khẩu trong tháng 12/2020.

Năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ chiếc khẩu trang y tế các loại.

Sau thời gian áp dụng cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ), hoạt động xuất khẩu khẩu trang y tế được thực hiện bình thường trở lại từ tháng 5/2020 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ.

Ngay trong tháng 5, cả nước xuất khẩu hơn 181 triệu chiếc khẩu trang y tế và đạt đỉnh vào tháng 6 với hơn 236 triệu chiếc.

Tuy nhiên, sang tháng 7 và tháng 8, lượng khẩu trang y tế xuất khẩu sụt giảm sau khi Việt Nam có làn sóng nhiễm Covid-19 thứ hai.

Bắt đầu từ tháng 9 lượng khẩu trang y tế có xu hướng tăng trở lại và duy trì đà tăng trong 3 tháng liên tiếp (tháng 9, 10 và 11).

Nhưng bước sang tháng 12/2020, hoạt động xuất khẩu khẩu trang lại có chiều hướng giảm.

Thái Bình