Xóa 140 triệu tiền nợ thuế của Doanh nghiệp Dũng Linh, TP HCM

10:51 | 22/01/2021

(HQ Online) - Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai vừa ban hành quyết định xóa nợ thuế đối Doanh nghiệp tư nhân Dũng Linh.

Nợ thuế, một doanh nghiệp bị đề nghị phong toả tài khoản
Nợ thuế và tiền phạt hơn 38 tỷ đồng, 2 doanh nghiệp bị cưỡng chế
Tạm hoãn xuất cảnh lãnh đạo 3 doanh nghiệp nợ thuế

Cụ thể, xóa nợ tiền phạt chậm nộp đối với khoản nợ phát sinh trước ngày 1/7/2020 tại tờ khai hải quan số 4366/NKD ngày 27/01/2003 của Doanh nghiệp tư nhân Dũng Linh, mã số thuế 0301848989, địa chỉ kinh doanh: số 133N/103 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, TP HCM, số tiền phạt chậm nộp hơn 140 triệu đồng.

Lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp do người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc đối tượng được xóa nợ theo quy định tại khoản 5, Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.

Năm 2020, Cục Hải quan Lào Cai xử lý vi phạm hành chính 78 vụ, số tiền phạt và ấn định thuế hơn 92,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2020 Cục Hải quan Lào Cai quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (không áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 131 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14) của Công ty TNHH MTV XNK nông sản An Bình và Công ty CP XNK nông lâm nghiệp Hoàng Kim.

Lý do cưỡng chế do 2 doanh nghiệp nêu trên không chấp hành quyết định ấn định thuế và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Hải quan Lào Cai.

Trong đó, Công ty TNHH MTV XNK nông sản An Bình (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) nợ thuế gần 13 tỷ đồng và số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 15,5 tỷ đồng.

Công ty CP XNK nông lâm nghiệp Hoàng Kim (KCN Đông phố mới, TP Lào Cai) nợ thuế gần 4,4 tỷ đồng và tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 5,2 tỷ đồng.

Thái Bình