Nợ thuế và tiền phạt hơn 38 tỷ đồng, 2 doanh nghiệp bị cưỡng chế

10:44 | 30/11/2020

(HQ Online) - 1 doanh nghiệp nợ thuế và tiền xử phạt vi phạm hơn 28 tỷ đồng và 1 doanh nghiệp nợ thuế và tiền phạt hơn 9,5 tỷ đồng vừa bị Cục Hải quan Lào Cai quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

74 doanh nghiệp nợ thuế tại Hải quan Quảng Ninh
Ngành Hải quan thu hồi nợ thuế đạt 302,6 tỷ đồng
Bán đấu giá hơn 400 tấn bột kẽm oxit nhập khẩu tồn đọng tại Lào Cai
Công ty CP TMDV Ngọc An bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan vì nợ thuế
Cưỡng chế đối tượng lấy lý do dịch bệnh Covid - 19 để chây ỳ nợ thuế
Một doanh nghiệp phân phối ô tô bị cưỡng chế gần 4,5 tỷ đồng tiền thuế

1 doanh nghiệp nợ thuế và tiền xử phạt vi phạm hơn 28 tỷ đồng và 1 doanh nghiệp nợ thuế và tiền phạt hơn 9,5 tỷ đồng vừa bị Cục Hải quan Lào Cai quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2 doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (không áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 131 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14) gồm: Công ty TNHH MTV XNK nông sản An Bình và Công ty CP XNK nông lâm nghiệp Hoàng Kim.

Lý do cưỡng chế do 2 doanh nghiệp nêu trên không chấp hành quyết định ấn định thuế và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Hải quan Lào Cai.

Trong đó, Công ty TNHH MTV XNK nông sản An Bình (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) nợ thuế gần 13 tỷ đồng và số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 15,5 tỷ đồng.

Công ty CP XNK nông lâm nghiệp Hoàng Kim (KCN Đông phố mới, TP Lào Cai) nợ thuế gần 4,4 tỷ đồng và tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 5,2 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền thuế và số tiền xử phạt vi phạm hành chính của 2 doanh nghiệp nêu trên là hơn 38 tỷ đồng.

Thái Bình