TPHCM: Trên 90% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải giải quyết trực tuyến  

19:14 | 25/02/2020

(HQ Online) - Trong Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 do UBND TPHCM vừa ban hành, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 từ 90% trở lên.

tphcm tren 90 ho so dang ky doanh nghiep phai giai quyet truc tuyen
Công chức Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT cho hàng hóa của người nước ngoài mang theo khi xuất cảnh. Ảnh: Thu Hòa

Kế hoạch này nhằm cải thiện chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 từ 90% trở lên; tỷ lệ khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và sử dụng dịch vụ công (DVC) trong lĩnh vực giáo dục và y tế từ 85% trở lên.

Tỷ lệ cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng DVC trực tuyến từ 50% cơ quan trở lên. 100% đơn vị đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trong từng lĩnh vực từ trên 90%, trong đó ít nhất 70% đơn vị đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trong từng lĩnh vực từ trên 95%. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử của thành phố...  

Đối với việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặctrả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích là 50%; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 10% và tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả qua dịch vụ bưu chính công ích là 10%.

100% cơ quan hành chính có cơ cấu cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm được duyệt. 100% văn bản, tài liệu giải quyết công việc trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử (trừ những văn bản mật và những văn bản phải trao đổi bằng văn bản giấy). 100% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử công vụ trong công việc.

Cũng theo kế hoạch này, TPHCM sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tối thiểu 30% các đơn vị, đặc biệt kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử; đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ - công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

Lê Thu