TPHCM: Hơn 16.000 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, giải thể

09:28 | 29/06/2022

(HQ Online) - Theo UBND TPHCM, trong nửa đầu năm 2022, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, nhưng cũng có hơn 16.000 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, giải thể.

Trên 10.000 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM giải thể, ngưng hoạt động
Nhiều doanh nghiệp giải thể được xóa nợ thuế
Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Công ty CP Gỗ Đức Thành. 	Ảnh: D.T
Nhiều doanh nghiệp thành lập mới trong nửa đầu năm 2022. Ảnh: H.T

Trong 6 tháng, TPHCM có 20.523 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 253.888 tỷ đồng, tăng 12,04% về số lượng so với cùng kỳ và giảm 18,06% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; vốn điều chỉnh bổ sung tăng 524.666 tỷ đồng, giảm 12,34% so với cùng kỳ.

Có 1.935 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 23,64% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp đã giải thể nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm 2022 là: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy, với 774 doanh nghiệp, chiếm 40,10%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 189 doanh nghiệp, chiếm gần 10%; kinh doanh bất động sản có 142 doanh nghiệp, chiếm 7,36%; thông tin và truyền thông có 103 doanh nghiệp, chiếm 5,34%...

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm có 14.461 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 44,38% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung vào thời điểm tháng 1/2022 (8.917 doanh nghiệp, chiếm 61,66% số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 6 tháng đầu năm 2022).

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chủ yếu thuộc các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (5.294 doanh nghiệp, chiếm 39,95%); xây dựng (1.417 doanh nghiệp, chiếm 10,69%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (1.380 doanh nghiệp, chiếm 10,41%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (1.296 doanh nghiệp, chiếm 9,78%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (684 doanh nghiệp, chiếm 5,16%).

Đáng chú ý, có 9.161 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 27,27% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm 2022 là: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (3.657 doanh nghiệp, chiếm 40,02%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (976 doanh nghiệp, chiếm 10,68%); xây dựng (958 doanh nghiệp, chiếm 10,48%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (807 doanh nghiệp, chiếm 8,83%); dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (532 doanh nghiệp, chiếm 5,82%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (498 doanh nghiệp, chiếm 5,45%).

Lê Thu