• - 19:10 | Thứ năm, 21/01/2021
  (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 7 (3031) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 19:09 | Thứ hai, 18/01/2021
  (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 6 (3030) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 18:23 | Thứ năm, 14/01/2021
  (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 5 (3029) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 19:29 | Thứ hai, 11/01/2021
  (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 4 (3028) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 19:05 | Thứ năm, 07/01/2021
  (HQ Online) - Báo Hải quan số 3 (3027) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 09:38 | Thứ tư, 02/12/2020
  (HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ, Hải An (Thành phố Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
 • - 09:37 | Thứ tư, 02/12/2020
  (HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ (Thành phố Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
 • - 09:37 | Thứ tư, 02/12/2020
  (HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại kho CFS Hải An, CFS Macs (Thành phố Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
 • - 13:34 | Thứ hai, 30/11/2020
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 2 lô hàng tồn đọng (02 container) được lưu giữ tại cảng Tân Vũ, Hải Phòng và 03 lô hàng lẻ tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng chi tiết theo (danh sách đính kèm).
 • - 13:34 | Thứ hai, 30/11/2020
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn động tại cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014.
 • - 13:48 | Thứ hai, 23/11/2020
  (HQ Online) - Hiện nay tại Công ty TNHH Một thành viên Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải (TCTT) địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 08 container (chi tiết theo danh sách đính kèm).
 • - 13:48 | Thứ hai, 23/11/2020
  (HQ Online) - Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan; Căn cứ theo danh sách thống kê hàng hóa tồn đọng của các Doanh nghiệp kinh doanh cảng. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu tại cảng (chi tiết kèm theo Phụ lục):
 • - 15:08 | Thứ hai, 09/11/2020
  (HQ Online) - Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại cảng Đình Vũ - Hải Phòng số: 6132/TB-HQĐV
 • - 14:01 | Thứ năm, 05/11/2020
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các container tồn đọng đang lưu tại cảng Tân Cảng-Cát Lái, SPITC, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, hoặc đã thực hiện thủ tục hải quan nhưng chưa liên hệ nhận hàng, có tên trong danh sách đính kèm. Số liệu hàng hóa tính đến ngày 20/10/2020, tổng cộng 673 container (danh sách đính kèm).
 • - 13:32 | Thứ hai, 02/11/2020
  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 7 lô hàng tồn đọng (14 container và 1 lô hàng lẻ) được lưu giữ tại cảng Tân Vũ, Hải Phòng và 1 lô hàng lẻ tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng (chi tiết theo (danh sách đính kèm).
 • - 13:29 | Thứ hai, 26/10/2020
  (HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ, Hải An và Chùa Vẽ (Thành phố Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
 • - 13:28 | Thứ hai, 26/10/2020
  (HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại kho CFS Macs (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
 • - 16:05 | Thứ hai, 19/10/2020
  (HQ Online) - Từ 8h30 đến 11h30 thứ Ba, ngày 3/11/2020, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Báo Hải quan phối hợp với Hiệp hội sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam (VAMA) tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “Chính sách thuế và vai trò Hải quan thúc đẩy công nghiệp ô tô Việt Nam”.
 • - 14:30 | Thứ hai, 12/10/2020
  (HQ Online) - Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đang điều tra, xác minh lô hàng gỗ đang hạ bãi tại cảng Cát Lái – Thành phố Hồ Chí Minh chứa trong các container sau đây:
 • - 13:43 | Thứ tư, 30/09/2020
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 04 lô hàng tồn đọng (5 container) đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ, Hải Phòng và 1 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng (chi tiết theo danh sách đính kèm).
 • - 11:54 | Thứ tư, 16/09/2020
  (HQ Online) - Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp với các cơ quan: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an; Cục Phòng chống ma túy và tội phạm – Bộ đội biên phòng; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng kinh tế, buôn lậu – Công an tỉnh Lào Cai; Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai tiến hành xác minh đối với 96 lô hàng vi phạm pháp luật hải quan được vận chuyển trên 96 xe ô tô Trung Quốc (có danh sách BKS xe ô tô và romooc kèm theo) hiện đang lưu giữ tại bãi KB1 – cửa khẩu quốc tế Kim Thành, thành phố Lào Cai.
 • - 09:57 | Thứ năm, 10/09/2020
  (HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ và cảng Hải An (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
 • - 09:56 | Thứ năm, 10/09/2020
  (HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS TaSa, CFS TC128 và CFS Macs (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
 • - 09:55 | Thứ năm, 10/09/2020
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 08 lô hàng tồn đọng (14 container) đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ, Hải Phòng; 01 lô hàng tồn đọng (02 container) đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ, Hải Phòng (chi tiết theo danh sách đính kèm).
 • - 09:08 | Thứ ba, 01/09/2020
  (HQ Online) - Tổng cục Hải quan và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Ông Nguyễn Hữu Dung, sinh ngày 20/12/1929, bố đẻ đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, do tuổi cao, lâm bệnh nặng, đã từ trần vào hồi 13 giờ 05 phút, ngày 31/8/2020 (tức ngày 13 tháng 7 năm Canh Tý), hưởng thọ 92 tuổi.
|< < 1 2 3 > >|