TPHCM: Hơn 15.000 doanh nghiệp ngưng kinh doanh

10:33 | 21/01/2020

(HQ Online) - Theo Cục Thuế TPHCM, năm 2019 trên địa bàn TPHCM có gần 9.000 chấm dứt kinh doanh và trên 6.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

tphcm hon 15000 doanh nghiep ngung kinh doanh
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: T.H.

 

Ông Lê Duy Minh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế TPHCM, năm 2019, TPHCM có 43.134 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 20.000 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2018.

Cùng với đó, có 8.862 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh và 6.288 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Tính đến 31/12/2019, có 254.075 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 18.288 doanh nghiệp so với thời điểm 31/12/2018.

Để hỗ trợ, phục vụ tốt số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng, trong công tác quản lý kê khai, nộp thuế, Cục Thuế TPHCM tiếp tục đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế, dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế thực hiện khai thuế thuận lợi, chính xác… Chính vì vậy, việc chấp hành kê khai thuế của người nộp thuế tốt hơn, tỷ lệ tờ khai thuế đã nộp đạt 97% trên tổng số tờ khai phải nộp, tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt 96% trên tổng số tờ khai đã nộp.

 

Lê Thu