Thụy Sỹ tài trợ hơn 130 tỷ đồng nâng cao năng lực xuất khẩu cho Việt Nam

14:10 | 22/10/2021

(HQ Online) - Dự án “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ” có thời gian thực hiện từ năm 2021-2024 với tổng mức vốn là 5.627.000 CHF, tương đương 148 tỷ đồng.

Dồn lực cho xuất khẩu
Việt Nam “bắt tay” Canada nâng cao năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp
Thụy Sỹ tài trợ hơn 130 tỷ đồng nâng cao năng lực xuất khẩu cho Việt Nam
Ông Ivo Sieber, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công Thương ký kết văn bản trao đổi

Ngày 22/10/2021, Bộ Công Thương và Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO) tổ chức Lễ ký kết văn bản trao đổi về việc cam kết và tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại giữa Bộ Công Thương và SECO tại Dự án “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ”.

Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2021-2024 với tổng mức vốn là 5.627.000 CHF, tương đương 148 tỷ đồng.

Trong đó, cơ cấu nguồn vốn gồm: Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại là 5.000.000 CHF, tương đương 131,5 tỷ đồng (do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ thông qua SECO); nguồn vốn đối ứng do Bộ Công Thương và các đối tượng thụ hưởng đóng góp là 627.000 CHF (tương đương 16,5 tỷ đồng).

Việt Nam đã có những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế sau hơn 35 năm đổi mới. Cải cách kinh tế và tự do hóa thương mại đã có đóng góp quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Mặc dù thương mại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, song các điều kiện khung về thể chế, chính sách về thương mại của Việt Nam vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Các định hướng chiến lược về xúc tiến xuất khẩu và hệ sinh thái hỗ trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp còn hạn chế.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, năng lực cạnh tranh vẫn còn chưa cao.

Dự án “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ” được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết những thách thức nêu trên thông qua hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Công Thương, góp phần định hình Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu 10 năm tới của Việt Nam, đặc biệt là xây dựng và hoàn thiện khung khổ về thể chế, chính sách để tạo thuận lợi và thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, thiết lập được kết nối một cách hiệu quả giữa Chính phủ với doanh nghiệp trong việc xây dựng và thực thi chính sách qua các diễn đàn đối thoại công tư về phát triển xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi thương mại và xúc tiến thương mại.

Đồng thời, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu cho các tổ chức hỗ trợ kinh doanh năng động để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu và tham gia một cách hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Dự án cũng sẽ đặc biệt xem xét các ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thúc đẩy số hóa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Ivo Sieber, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam cho biết: “Với Dự án này, Thụy Sỹ cam kết tiếp tục hợp tác lâu dài trong phát triển thương mại với Việt Nam”.

Thanh Nguyễn