Thực hiện đăng kí thuế lần đầu như thế nào?

16:00 | 23/10/2019

(HQ Online) - Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã bổ sung quy định về đăng ký thuế lần đầu, nêu rõ các yêu cầu cần có để giúp minh bạch hóa công tác đăng ký thuế.    

thuc hien dang ki thue lan dau nhu the nao Luật Quản lý thuế 2019: Bình đẳng giữa cơ quan Thuế với người nộp thuế
thuc hien dang ki thue lan dau nhu the nao Kí kết Hiệp định viện trợ Dự án Hỗ trợ hiện đại hoá hệ thống thuế Việt Nam
thuc hien dang ki thue lan dau nhu the nao Một số Cục Thuế đang thực hiện hợp nhất thành chi cục thuế khu vực
thuc hien dang ki thue lan dau nhu the nao Tăng cường hỗ trợ hợp tác xã thực hiện đăng kí mã số thuế
thuc hien dang ki thue lan dau nhu the nao
Luật Quản lý thuế số 38 cũng đã sửa đổi, bổ sung theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục.

Theo đó, Điều 31 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định, người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì hồ sơ đăng ký thuế là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

Nếu người nộp thuế là tổ chức đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ đăng ký thuế gồm tờ khai đăng ký thuế; bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực.

Trường hợp người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế gồm tờ khai đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế; bản sao giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu; các giấy tờ khác có liên quan.

Về địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, Điều 32 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định, người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh, thì địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế là địa điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, nếu là tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở. Nếu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó. Đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh, nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hoặc nơi đăng ký tạm trú/nơi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho bản thân và người phụ thuộc sẽ nộp hồ sơ qua tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và nộp hồ sơ đăng ký thuế thay cho cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế, Luật Quản lý thuế số 38 cũng đã sửa đổi, bổ sung theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục.

Cụ thể, thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế từ 10 ngày làm việc xuống còn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy giấy chứng nhận đăng ký thuế, hoặc thông báo mã số thuế, cơ quan thuế cấp lại trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thay cho 5 ngày như trước đây.

Ngoài ra, Luật cũng quy định cụ thể thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế. Đặc biệt là việc liên thông giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, giúp người nộp thuế nắm được quy định khi thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Thùy Linh