Thủ tục XNK tại chỗ đối với mặt hàng thuốc như thế nào?

09:47 | 09/08/2021

(HQ Online) - Cục Hải quan TPHCM vừa hướng dẫn doanh nghiệp về XNK tại chỗ mặt hàng thuốc.

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Theo hướng dẫn của Cục Hải quan TPHCM, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được quy định tại Khoản 1, Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, gồm: Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam; hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Về địa điểm thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ mặt hàng thuốc, theo quy định tại Khoản 7, Điều 91 Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ: “Thuốc, nguyên liệu làm thuốc chỉ được nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế, trừ thuốc được cấp phép nhập khẩu không vì mục đích thương mại theo quy định tại Điều 75 cùa Nghị định này. ”

Liên quan đến vướng mắc này, trước đó, Cục Hải quan TPHCM đã có công văn báo cáo Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc liên quan địa điểm làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ đối với thuốc và Tổng cục Hải quan đã có công văn báo cáo Bộ Y tế.

Căn cứ Công văn số 11880/QLD-KD ngày 17/7/2019 của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan đã có Công văn hướng dẫn số 2312/GSQL-GQ1 ngày 1/8/2019. Theo đó, mặt hàng thuốc được thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ tại chi cục hải quan nơi quản lý cửa khẩu nhập là cửa khẩu quốc tế.

Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cụ thể cho doanh nghiệp, Cục Hải quan TPHCM đã giao Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ mặt hàng thuốc tân dược.

Cục Hải quan TPHCM cũng ghi nhận kiến nghị của công ty về nơi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ thuốc tân dược để tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền liên quan việc thực hiện Khoản 7, Điều 91 Nghị định 54/2017/NĐ- CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ.

Lê Thu