Thông quan nhanh cho các lô hàng thịt và gia cầm, tránh ách tắc

15:13 | 28/10/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố nhanh chóng thực hiện thủ tục thông quan cho mặt hàng thịt và gia cầm nhập khẩu, tránh việc gây ách tắc tại cửa khẩu nhập.

Hải quan Hải Phòng lên kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA
Hải quan Hải Phòng xử lý hơn 160.000 tờ khai trong tháng 9
Hải quan Việt Nam và USABC thảo luận về thông quan hàng hóa thời dịch Covid-19
Hướng dẫn thông quan hàng hóa là vật liệu xây dựng
4701-img-0831
Hoạt động XNK hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu đối với mặt hàng thịt và gia cầm nói chung và từ thị trường Hoa Kỳ nói riêng yêu cầu công chức hải quan thực hiện theo đúng quy định hiện hành nhanh chóng thực hiện thủ tục thông quan cho hàng hóa nhập khẩu, tránh việc gây ách tắc tại cửa khẩu nhập.

Việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa đối với mặt hàng thịt và gia cầm nhập khẩu thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 5/9/2019) và Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính.

Đối với mặt hàng thịt và gia cầm nhập khẩu từ Hoa Kỳ khi kiểm tra C/O thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC. Theo đó, nội dung quy định tại điều này không yêu cầu trên C/O phải có con dấu của cơ quan cấp C/O. Do vậy, khi thực hiện kiểm tra, đối chiếu C/O công chức hải quan không được yêu cầu trên C/O phải có dấu xác nhận của cơ quan cấp.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu trên.

Trước đó Tổng cục Hải quan có nhận được phản ánh về một số lô hàng thịt và gia cầm nhập khẩu bị ách tắc tại cửa khẩu cảng Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra, rà soát nội dung vụ việc và nhanh chóng thực hiện thủ tục thông quan cho các lô hàng thịt và gia cầm nhập khẩu.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng thì không có hiện tượng ách tắc hàng hóa nhập khẩu tại các cửa khẩu.

N.Linh