Hải quan Hải Phòng lên kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA

16:06 | 27/10/2020

(HQ Online) - Cục Hải quan Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA).

Có EVFTA nhưng xuất khẩu sang EU chưa bứt phá
Hải quan Hải Phòng quản lý 117 cảng, kho, địa điểm kiểm tra tập trung
Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt hơn 40.000 tỷ đồng
Hải quan Hải Phòng: Hiệu ứng tích cực từ Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức
Hải quan Hải Phòng lên kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Theo đó, Cục Hải quan Hải Phòng sẽ triển khai, cụ thể hóa nội dung của Hiệp định tới toàn thể cán bộ công chức, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và hiệu lực thực thi.

Tăng cường tính chủ động trong việc tham gia các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế; việc triển khai kế hoạch phải đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý điều hành và có tính kết nối với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Quá trình triển khai kế hoạch phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo tạo thuận lợi thương mại, không gây cản trở hoạt động xuất nhập khẩu.

Các nhiệm vụ chủ yếu được Cục Hải quan Hải Phòng đề ra là: tuyên truyền, phổ biến các cam kết có liên quan đến lĩnh vực hải quan theo Hiệp định. Tiêu biểu là xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, tập trung vào việc giới thiệu các thông tin và các chương trình cụ thể của Hiệp định thông qua hình thức tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho công chức trong toàn Cục hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về các nội dung cam kết, thị trường cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Hiệp định có liên quan trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật…

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng giao trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tổ chức triển khai các nội dung công việc được phân công theo chức trách, nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện đúng tiến độ và đầy đủ cam kết trong Hiệp định EVFTA…

Theo thông tin cập nhật của Tổng cục Hải quan, hết tháng 9, xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt 29,44 tỷ USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ 2019, chiếm 14,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu của Việt Nam từ EU đạt 11,09 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ 2019, chiếm 6% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Thái Bình