Hải quan Hải Phòng xử lý hơn 160.000 tờ khai trong tháng 9

10:05 | 19/10/2020

(HQ Online) - Trong tháng 9 Cục Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục cho 161.510 tờ khai, tăng 11,13% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, 89.054 tờ khai nhập khẩu, 72.456 tờ khai xuất khẩu.

Quảng Ninh: Hơn 1.400 tờ khai trả kết quả kiểm tra chuyên ngành qua một cửa
Nhập khẩu đồ uống thực phẩm phải khai “nồng độ cồn” trên tờ khai
700 tờ khai luồng Vàng, Đỏ mỗi ngày tại 4 chi cục hải quan cửa khẩu Hải Phòng
57% tờ khai nhập khẩu ở Cao Bằng liên quan đến kiểm tra chuyên ngành
Hải quan Hải Phòng xử lý hơn 160.000 tờ khai trong tháng 9
Biểu đồ: T.Bình.

Trong 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, Chi cục Hải quan KCN và KCX có số lượng nhiều nhất với 39.629 tờ khai, trong khi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 có số lượng ít nhất với 3.149 tờ khai.

Trong tháng 9 tại Cục Hải quan Hải Phòng có 52,6% tờ khai luồng Xanh, luồng Vàng là 43%, luồng Đỏ là 3,4%.

Riêng khối chi cục cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai là 17,1% luồng Xanh; luồng Vàng là 70,9%; luồng Đỏ là 12%.

Như vậy, tỉ lệ luồng Vàng và luồng Đỏ tại 4 chi cục nêu trên lên tới xấp xỉ 83% (tương đương với 22.207 tờ khai).

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công, Chi cục Hải quan KCN và KCX, Chi cục Hải quan Hải Dương, Chi cục Hải quan Hưng Yên, Chi cục Hải quan Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng Xanh là 59,6%; luồng Vàng là 37,4%; luồng Đỏ là 1,7%.

Tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tại Hải quan Hải Phòng đạt khoảng 8,113 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,030 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2019; riêng kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 18,7 triệu USD, tăng 71,8%.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 4,083 tỷ USD, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2019; riêng kim ngạch có thuế đạt 1,466 tỷ USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Thái Bình