Hướng dẫn thông quan hàng hóa là vật liệu xây dựng

09:33 | 11/08/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Thị trường vật liệu xây dựng kỳ vọng phục hồi từ những công trình lớn
Bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
huong dan thong quan hang hoa la vat lieu xay dung
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, đối với trường hợp sản phẩm, hàng hóa là vật liệu xây dựng nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng, tổ chức, cá nhân nhập khẩu được lựa chọn thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

Cụ thể, trường hợp thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được thừa nhận thì người khai hải quan nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan Hải quan để được thông quan hàng hóa.

Trường hợp thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định thì người khai hải quan nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng cho cơ quan Hải quan để được thông quan hàng hóa.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan căn cứ trên các quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa); điểm 3.1.1 Phần 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng.

N.Linh