Thời điểm áp dụng mức thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ y tế

10:20 | 21/12/2022

(HQ Online) - Trước thắc mắc của Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế liên quan đến chính sách thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ y tế tại thời điểm từ năm 2018 đến trước ngày 1/8/2021, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể.

Khai bổ sung do khai sai về thuế suất có được hoàn trả số tiền thuế GTGT?
Cần rà soát, xác minh đảm bảo công tác hoàn thuế GTGT đúng quy định
Tháo gỡ vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp cao su
Hoàn thuế GTGT nộp thừa tại khâu NK

Theo đó, thời điểm trước ngày 1/8/2021, quy định tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP quy định về quản lý trang thiết bị y tế không quy định việc áp dụng chính sách thuế GTGT.

Khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, quy định: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng: vắc xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Lô trang thiết bị y tế được JICA bàn giao cho Bệnh viện Trung ương Huế vào ngày 27/12/2021.
Ảnh minh họa. Trong ảnh là: Lô trang thiết bị y tế được JICA bàn giao cho Bệnh viện Trung ương Huế vào ngày 27/12/2021.

Bộ Tài chính đã có các công văn 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015; 17278/BTC-TCT ngày 20/11/2015, 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 hướng dẫn các quy định trên.

Việc áp dụng chính sách thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Luật, nghị định, thông tư về thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn Luật, nghị định, thông tư.

Đối với thời điểm từ ngày 1/8/2021, căn cứ Điều 1 Thông tư 43/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT quy định: “Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

“11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ y tế: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai; các dụng cụ, thiết bị y tế có Giấy phép NK hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế””.

Theo Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định: “Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau...”

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp DN NK hàng hóa vào thời điểm văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thì áp dụng theo quy định đó. Trường hợp Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế NK thiết bị, dụng cụ y tế trước ngày 1/8/2021 thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Nếu công ty NK từ ngày 1/8/2021 thì thực hiện theo quy định tại Điều 1 Thông tư 43/2021/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với cục hải quan địa phương nơi làm thủ tục NK hàng hóa để được hướng dẫn giải quyết.

Nụ Bùi