Thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế

14:07 | 18/07/2019

(HQ Online) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn số 2568/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) theo giá dịch vụ y tế.

thanh toan chi phi kham chua benh bao hiem y te theo gia dich vu y te Trong mọi trường hợp, quyền lợi khám chữa bệnh BHYT luôn được đảm bảo đầy đủ
thanh toan chi phi kham chua benh bao hiem y te theo gia dich vu y te Tăng giá một số dịch vụ khám chữa bệnh BHYT với các bệnh viện đồng hạng?
thanh toan chi phi kham chua benh bao hiem y te theo gia dich vu y te Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gỡ vướng khám chữa bệnh BHYT của cơ sở y tế tư nhân
thanh toan chi phi kham chua benh bao hiem y te theo gia dich vu y te Vẫn nhiều vướng mắc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh BHYT
thanh toan chi phi kham chua benh bao hiem y te theo gia dich vu y te
Về chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán năm 2017, BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra, rà soát lại chi phí. Ảnh: Xuân Thảo.

Theo đó, về chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán năm 2017, BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra, rà soát lại chi phí. Trước khi thực hiện thanh toán có biên bản xác nhận số tiền chưa được cơ quan BHXH thanh toán, số tiền đã được cơ quan BHXH thanh toán, số tiền trùng lặp giữa Phụ lục 02a hoặc Phụ lục 02b với Phụ lục 01 và số tiền ngày giường nằm ghép không thanh toán (nếu có).

BHXH các tỉnh xác định các trường hợp người bệnh nằm ghép để thanh toán theo đúng quy định tại Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính. Việc xác định số ngày giường người bệnh nằm ghép căn cứ vào số người bệnh nằm điều trị nội trú trong ngày (bao gồm cả người bệnh BHYT và người bệnh dịch vụ) và số giường bệnh thực kê tại từng thời điểm tại mỗi khoa phòng điều trị, BHXH các tỉnh yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh cung cấp và xác nhận trong biên bản số ngày giường của người bệnh dịch vụ làm căn cứ tính toán, xác định ngày giường nằm ghép của người bệnh BHYT.

Về chi phí liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018 và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước: BHXH các tỉnh phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh tổng hợp, rà soát ký biên bản xác nhận số tiền chưa thanh toán liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018 và theo hướng dẫn tại Công văn số 288/BHXH-CSYT ngày 25/01/2019, Công văn số 1088/BHXH-CSYT ngày 05/4/2019 của BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương kiểm tra rà soát các chi phí nêu trên, xác định số tiền được thanh toán, số tiền không chấp nhận thanh toán, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thực hiện thanh toán bổ sung các chi phí chưa được cơ quan BHXH thanh toán vào kỳ quyết toán của năm 2019.

Xuân Thảo