Tập trung triển khai việc thu tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

16:51 | 21/12/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thu tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

Tăng cường kỷ luật tài chính, triển khai quyết liệt hóa đơn điện tử
Bộ Tài chính công bố chỉ số cải cách hành chính các đơn vị thuộc Bộ năm 2020
Thụ hưởng chính sách hỗ trợ thuế, phí: Cần sự chủ động của doanh nghiệp
Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, việc cho thuê đất, chuyển từ giao đất không thu tiền thuê đất sang thu tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được quy định tại Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014).

Căn cứ quy định trên thì kể từ ngày 1/7/2014, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính (gồm: đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên) thuộc đối tượng thuê đất và nộp tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất kể từ ngày 1/7/2014 và nộp tiền thuê đất.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình thực tế trong thời gian qua cho thấy, việc cho thuê đất, chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất và thu tiền thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, dễ nảy sinh các vấn đề bất cập trong công tác quản lý.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai việc cho thuê đất, chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất và thu tiền thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

Thùy Linh