Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan: Rõ ràng, minh bạch trong thu thập và sử dụng dữ liệu

08:58 | 06/08/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 1929/QĐ-TCHQ ngày 20/7/2020 thay thế Quyết định số 1811/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 về Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan, từ đó đảm bảo sự đồng bộ trong việc thực hiện công tác quản lý trị giá hải quan theo Luật Hải quan và các văn bản quy định, hướng dẫn hiện hành.

Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan
Quy định mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu
Khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ
Công chức chi cục Hải quan Biên Hoà hướng dẫn thủ tục cho DN Ảnh hiennt
Công chức chi cục Hải quan Biên Hoà hướng dẫn thủ tục cho DN Ảnh: hiennt

Theo quy chế, cơ sở dữ liệu trị giá hải quan là thông tin liên quan đến xác định trị giá hải quan của hàng hóa XNK do cơ quan Hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại và thường xuyên cập nhật, đặc biệt chú trọng vào Hệ thống GTT02, Danh mục hàng hóa XNK rủi ro về trị giá và Danh sách DN có rủi ro về trị giá.

Theo Cục Thuế XNK, Quyết định 1811/QĐ-TCHQ đã giúp cho công chức hải quan các cấp triển khai công việc liên quan đến trị giá hải quan một cách hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho công chức cách thức thu thập, cập nhật, phân tích, sử dụng và quản lý nguồn thông tin phù hợp với mục đích quản lý và các công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan.

Mặc dù vậy, Quyết định 1811/QĐ-TCHQ chưa cập nhật các nội dung sửa đổi tại Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2015/TT-BTC, một số nội dung chưa phù hợp với thực tế gây khó khăn cho công chức hải quan trong quá trình thực hiện.

Quy chế ban hành theo Quyết định số 1929/QĐ-TCHQ đã khắc phục được hầu hết các nhược điểm của quy chế cũ và đạt được một số ưu điểm như: giúp công chức hải quan trong từng khâu nghiệp vụ biết chính xác những công việc phải thực hiện để đóng góp xây dựng hệ thống dữ liệu trị giá hải quan; phân biệt rõ ràng những dữ liệu do hệ thống tự động cập nhật và những dữ liệu do công chức hải quan cập nhật thủ công; giúp người sử dụng biết những thông tin nào có thể khai thác từ hệ thống CNTT hoặc từ các văn bản được lưu trữ bằng giấy tại cơ quan Hải quan. Quy chế cũng nêu rõ không được trực tiếp sử dụng các mức giá trong cơ sở dữ liệu trị giá hải quan để xác định trị giá hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo cách thức trái với các phương pháp xác định trị giá hải quan và quy định quy định các tiêu chí để xây dựng, sửa đổi bổ sung Danh mục rủi ro về trị giá hải quan và Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan.

Cụ thể, tại Chương 2, quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được ban hành kèm theo Quyết định 1929/QĐ-TCHQ ngày 20/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã quy định rõ về việc xây dựng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan; các thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được thu thập từ hoạt động nghiệp vụ hải quan như: thông tin hồ sơ hải quan của hàng hóa XNK do người khai hải quan kê khai, thông tin kết quả kiểm tra trị giá hải quan, kết quả tham vấn trị giá hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm do cơ quan Hải quan thực hiện. Ngoài ra thông tin hồ sơ DN XNK hàng hóa, thông tin kết quả đánh giá mức độ rủi ro, mức độ chấp hành pháp luật của DN, thông tin từ Danh mục hàng hóa rủi ro về giá, danh sách các DN có rủi ro về trị giá góp phân tạo lập cơ sở dữ liệu trị giá hải quan.

Đặc biệt, để xây dựng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan này, cơ quan Hải quan cũng sẽ tìm hiểu và thu thập các thông tin khác ngoài hoạt động nghiệp vụ hải quan như: báo cáo tài chính hàng năm của DN XNK do cơ quan Thuế nội địa cung cấp; thông tin hóa đơn bán hàng NK trên thị trường nội địa; thông tin tỷ lệ lợi nhuận và chi phí chung của ngành hàng, chủng loại hàng hóa do các hiệp hội ngành hàng cung cấp theo yêu cầu của cơ quan Hải quan; thông tin bán hàng thu thập từ các nguồn thông tin trong và ngoài nước; giá giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa thế giới và khu vực....

Tuấn Kiệt