Singapore và Australia thử nghiệm thành công hệ thống hải quan trên nền tảng blockchain

19:55 | 25/08/2021

(HQ Online) - Sau thời gian dài hợp tác, Singapore và Australia đã thử nghiệm thành công một hệ thống xác minh chứng nhận xuất xứ (COO) trong quy trình thủ tục thương mại quốc tế trên nền tảng blockchain (chuỗi khối dữ liệu thông tin liên kết với nhau bằng mã hoá và mở rộng theo thời gian). Kết quả của hệ thống sau quá trình thử nghiệm bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu của hai bên.

Singapore và Australia thử nghiệm thành công hệ thống hải quan trên nền tảng blockchain

COO là tài liệu mô tả xuất xứ của hàng hóa và được cấp bởi chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của chính phủ các nước. Các quốc gia xuất khẩu cấp COO và các quốc gia nhập khẩu dựa vào độ chính xác của tài liệu này để áp dụng quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu.

Cho đến nay, nhiều COO vẫn được cấp trên bảngiấy nên việc xử lý các bản chứng nhận xuất xứ giấy mất nhiều thời gian, dễ sai sót hoặc dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác làm chậm trễ quy trình thông quan hàng hoá.

Chính vì vậy, Singapore và Úc (và nhiều nước khác) rất quan tâm đến việc tìm kiếm các công cụ kiểm tra, xác minh xuất xứ hiện đại hơn. Hai nước đã cùng nỗ lực nghiên cứu và nhận thấy mã QR được thêm vào COO kỹ thuật số có thể được đọc bằng máy Các mã QR liên kết với các bằng chứng duy nhất đã được đăng ký trên một blockchain.

Cả hai quốc gia đã nhận thấy rằng cách tiếp cận này có thể phát huy tác dụng với các ứng dụng xử lý COO của họ và những công cụ hiện đại hơn thế sẽ giúp đẩy nhanh quy trình thương mại để mang lại điều tốt cho tất cả các bên liên quan.

Thực tế, đây không phải là những kết quả mới. Người dùng công nghệ Trao đổi Dữ liệu Điện tử (EDI) đã có những trải nghiệm tương tự trong nửa thế kỷ qua.

Và dù blockchain mới chỉ có một vai trò nhỏ trong cuộc thử nghiệm này, chỉ phục vụ cho việc ghi lại sự thống nhất và chính xác của các chứng từ chứ chưa hướng đến việc thay đổi hệ thống thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, vì cơ quan Hải quan và quản lý biên giới của cả hai quốc gia đều có sứ mệnh làm cho bánh xe thương mại quốc tế quay nhanh hơn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu đã làm cho sứ mệnh đó trở đã nên được mong đợi hơn bao giờ hết,thì sự thành công của thử nghiệm này là điều càng đáng được hoan nghênh./.

Nhật Minh