Sản phẩm chiết khấu chứng từ L/C xuất khẩu của MB

10:22 | 12/04/2013

(HQ Online)- Để hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp Campuchia và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã đưa ra nhiều sản phẩm tín dụng, trong đó có chiết khấu chứng từ thư tín dụng (L/C) xuất khẩu.

san pham chiet khau chung tu lc xuat khau cua mb

MB luôn nghiên cứu đưa ra sản phẩm mới. Ảnh: Internet.

Thông tin chi tiết về sản phẩm như sau:

Đồng tiền chiết khấu: Đồng KHR (đồng tiền của Campuchia) hoặc các loại ngoại tệ phù hợp với quy định về quản lý ngoại hối của Vương quốc Campuchia, phù hợp với khả năng đáp ứng và quy định về cho vay ngoại tệ áp dụng đối với MB Campuchia từng thời kỳ.

Hình thức chiết khấu: Chiết khấu miễn truy đòi đối với thư tín dụng được MB xác nhận hoặc thư tín dụng được ngân hàng tái chiết khấu cam kết tái chiết khấu miễn truy đòi. Các trường hợp khác thực hiện chiết khấu có truy đòi.

Thời hạn chiết khấu:

- L/C trả ngay: thời hạn chiết khấu không quá 30 ngày theo lịch kể từ ngày chiết khấu chứng từ. Trường hợp chiết khấu bộ chứng từ với hình thức thanh toán bằng L/C có kèm theo điều kiện ràng buộc trong thanh toán (ví dụ L/C kèm theo điều kiện thông quan hàng hóa tại cửa khẩu nhà nhập khẩu) thì thời hạn chiết khấu tối đa 60 ngày kể từ ngày chiết khấu hối phiếu.

- L/C trả chậm: thời hạn chiết khấu được tính từ ngày chiết khấu chứng từ cho đến thời điểm không quá 07 ngày làm việc sau ngày đáo hạn của BCT xuất khẩu. Thời hạn chiết khấu tối đa không quá 180 ngày theo lịch kể từ ngày chiết khấu chứng từ.

Điều kiện về khách hàng

- Có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của Pháp luật Campuchia.

- Khách hàng không có nợ xấu tại MB và các tổ chức tín dụng khác trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm đề nghị chiết khấu.

Điều kiện về L/C

- L/C phải được cho phép chiết khấu tại Ngân hàng TMCP Quân đội hoặc chiết khấu tại ngân hàng bất kỳ.

- L/C trả ngay, trả chậm không hủy ngang.

- Lưu ý: Nếu khách hàng là người hưởng lợi thứ hai trong trường hợp L/C chuyển nhượng, khoản chiết khấu được coi là vượt thẩm quyền phán quyết của chi nhánh và chuyển lên cấp phê duyệt tại Hội sở.

Điều kiện về ngân hàng phát hành/ngân hàng xác nhận

- Nằm trong danh sách Ngân hàng phát hành/ngân hàng xác nhận được MB chấp nhận chiết khấu theo từng thời kỳ. Thông tin xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng phát hành/ngân hàng xác nhận từng thời điểm theo quy định của MB.

- Có trụ sở tại quốc gia không thuộc danh sách các quốc gia/vùng lãnh thổ bất ổn về kinh tế, chính trị.

- Không thuộc danh sách các ngân hàng hoặc có trụ sở tại các nước bị Mỹ cấm vận được công bố trên website: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Điều kiện về BCT chiết khấu

- Bộ chứng từ sạch: Chứng từ xuất trình hoàn toàn phù hợp với các điều kiện, điều khoản của L/C và tập quán quốc tế áp dụng, hoặc

- Bộ Chứng từ có sai sót nhưng đã được Ngân hàng phát hành/Ngân hàng xác nhận chấp nhận thanh toán. MB sẽ thực hiện chiết khấu sau khi nhận được điện chấp nhận thanh toán có tính chân thực và hợp lệ từ Ngân hàng phát hành/Ngân hàng xác nhận. Nếu Ngân hàng phát hành/Ngân hàng xác nhận chỉ chấp nhận thanh toán một phần của hối phiếu thì số tiền chiết khấu cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng với số tiền đã được chấp nhận; hoặc

- Trường hợp đặc biệt: Bộ chứng từ có sai sót nhưng chưa được chấp nhận thanh toán thì ngoài các điều kiện nêu trên, phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

+ Ít nhất 3 Bộ chứng từ có sai sót tương tự đã được thanh toán đúng hạn trước đó trong vòng 01 năm tính đến thời điểm đề nghị chiết khấu và có cùng mặt hàng xuất khẩu, cùng Nhà nhập khẩu, Ngân hàng phát hành/Ngân hàng xác nhận. Phòng dịch vụ xuất nhập khẩu có trách nhiệm xác nhận nội dung này.

+ Điều kiện về khách hàng: Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngành hàng xuất khẩu tối thiểu 02 năm tính đến thời điểm đề nghị chiết khấu và Khách hàng không có nợ quá hạn tại MB và các tổ chức tín dụng khác trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm đề nghị chiết khấu.

+ Điều kiện về nhà nhập khẩu:

Có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của Pháp luật nơi tổ chức được thành lập.

Nhà nhập khẩu đã có quan hệ mua bán với nhà xuất khẩu tối thiểu là 01 năm và không phát sinh chậm thanh toán từ 15 ngày trở lên trong vòng 1 năm gần nhất tính đến thời điểm Khách hàng đề nghị chiết khấu.

Nhà nhập khẩu có trụ sở tại quốc gia không thuộc danh sách các quốc gia/vùng lãnh thổ bất ổn về kinh tế, chính trị, không nằm trong danh sách cá nhân/tổ chức bị Mỹ cấm vận được công bố trên website: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Điều kiện về công ty vận chuyển Bộ chứng từ

- Ưu tiên sử dụng hãng chuyển phát mà MB đã ký kết hợp đồng vận chuyển. Việc lựa chọn đối tác chuyển phát quốc tế do Phòng Hành chính Hội sở làm đầu mối ký kết trên cơ sở lấy ý kiến của Phòng dịch vụ xuất nhập khẩu. Phòng Hành chính Hội sở có trách nhiệm công bố danh sách các hãng chuyển phát quốc tế mà MB đã ký hợp đồng vận chuyển theo từng thời kỳ. Trường hợp (các) hãng chuyển phát quốc tế mà MB ký hợp đồng không hoạt động tại Campuchia, MB Campuchia chủ động lựa chọn và ký kết hợp đồng với hãng chuyển phát trên cơ sở lấy ý kiến của Phòng Hành chính Hội sở và Phòng dịch vụ xuất nhập khẩu.

- Công ty vận chuyển Bộ chứng từ yêu cầu là đơn vị có kinh nghiệm và uy tín trong hoạt động chuyển phát.

- MB Campuchia phải có trách nhiệm theo dõi cho đến khi hồ sơ chứng từ được chuyển đến người nhận. Trường hợp sau 5 ngày kể từ ngày gửi mà người nhận không nhận được thì MB Campuchia thực hiện liên hệ với hãng chuyển phát để tiến hành các thủ tục tra soát, khiếu nại theo đúng thỏa thuận MB đã ký kết với hãng chuyển phát.

M.B