Rà soát sản phẩm Sorbitol NK để xác định đối tượng chịu thuế chống bán phá giá

18:22 | 27/10/2022

(HQ Online) - Để đối chiếu với các quy định của Bộ Công Thương liên quan đến quy định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố rà soát để xác định đối tượng chịu thuế chống bán phá giá theo quy định.

Áp thuế chống bán phá giá 35,2% với bàn nhập khẩu từ Trung Quốc
Mexico áp thuế chống bán phá giá tối đa 12,34% với thép mạ Việt Nam
Canada áp thuế chống bán phá giá 37,4% với ống thép dẫn dầu Việt Nam
Chính thức áp thuế chống bán phá giá sản phẩm vật liệu hàn Trung Quốc, Thái Lan
Rà soát, xử lý thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4997/BCT-PVTM ngày 19/8/2022 và công văn số 6208/BCT-PVTM ngày 10/10/2022 của Bộ Công Thương hướng dẫn về phạm vi áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm Sorbitol NK có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo Quyết định số 2644/QĐ-BCT ngày 23/11/2021 của Bộ Công Thương.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan khoản 3, khoản 4 Điều 15 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: Bộ Công Thương quyết định việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ; Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Ảnh: H.Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Ảnh: H.Nụ

Tại Điều 1 Quyết định số 2644/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm Sorbitol được phân loại theo các mã HS 2905.44.00 và 3824.60.00 có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Theo đó, công văn số 4997/BCT-PVTM của Bộ Công Thương hướng dẫn về phạm vi áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm siro Sorbitol. Cụ thể: “Theo thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 2644/QĐ-BCT, thuế chống bán phá giá áp dụng cho toàn bộ sản phẩm sorbitol dạng lỏng (siro sorbitol) có các đặc tính phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6466:2008 và quy chuẩn Việt Nam QCVN 4-33:2020/BYT, không phải chỉ áp dụng với siro sobitol được khai báo cho mục đích là phụ gia thực phẩm”.

Theo ý kiến của Bộ Công Thương thì thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm Sorbitol NK vào Việt Nam có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 2644/QĐ-BCT (ngày 23/11/2021).

Căn cứ các quy định nêu trên và hướng dẫn của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tiến hành rà soát các tờ khai hải quan đã đăng ký từ ngày 23/11/2021 có NK mặt Sorbitol được phân loại theo các mã HS 2905.44.00 và 3824.60.00 có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để đối chiếu với quy định của Bộ Công Thương tại Quyết định số 2644/QĐ-BCT, hướng dẫn tại công văn số 4997/BCT-PVTM và công văn số 6208/BCT-PVTM nêu trên, để xác định đối tượng chịu thuế chống bán phá giá theo quy định.

Trường hợp phát hiện DN chưa kê khai thuế chống bán phá giá theo đúng quy định tại quyết định và các công văn hướng dẫn nêu trên của Bộ Công Thương thì thực hiện thu đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định của pháp luật về thuế (nếu có).

Nụ Bùi