Rà soát, xử lý thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá

15:16 | 28/06/2022

(HQ Online) - Để đảm bảo việc áp dụng thu, nộp thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá theo đúng quy định, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh rà soát thuế tự vệ thuế chống bán phá giá được quy định tại các quyết định của Bộ Công Thương đã nêu tại công văn số 261/TCHQ-TXNK ngày 21/1/2022.

Thực hiện quy định về thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm vật liệu hàn
Vật liệu hàn Trung Quốc bị áp thuế chống bán phá giá tối đa 36,56%
Thái Lan rà soát lệnh áp thuế chống bán phá giá thép Việt

Theo Tổng cục Hải quan, đối với các tờ khai đã ấn định thuế, doanh nghiệp chưa nộp thuế, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cần khẩn trương đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế theo quy định.

Trường hợp quá thời hạn quy định, doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hòa
Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hòa

Đối với các tờ khai hải quan của các doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, các tài liệu khác có liên quan lưu tại cơ quan Hải quan để ấn định thuế (nếu có) theo quy định Điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ và xử lý thuế theo quy định tại Điều 67 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Đồng thời có công văn trao đổi thông báo với cơ quan Thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh về việc ấn định thuế nêu trên để phối hợp xử lý nợ thuế khi các đơn vị này thực hiện các thủ tục giải thể của doanh nghiệp theo quy định.

Đối với các tờ khai đã làm việc với doanh nghiệp và doanh nghiệp đang rà soát để khai bổ sung, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh khẩn trương đôn đốc doanh nghiệp kê khai, nộp thuế đúng quy định.

Đối với các tờ khai đã gửi giấy mời, doanh nghiệp chưa đến làm việc, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh khẩn trương đôn đốc doanh nghiệp đến làm việc.

Trường hợp doanh nghiệp không phản hồi thông tin, cung cấp hồ sơ để thực hiện thủ tục khai bổ sung, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ để ấn định thuế (nếu có) và đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Hai quan nhấn mạnh, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về việc rà soát, kiểm tra để đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá theo quy định.

Nụ Bùi