Quy định mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

14:31 | 05/02/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm.

quy dinh muc thu phi quan ly va giam sat hoat dong bao hiem Các hãng bảo hiểm có chi trả quyền lợi liên quan đến dịch cúm corona?
quy dinh muc thu phi quan ly va giam sat hoat dong bao hiem Giao chi ngân sách hơn 103.000 tỷ đồng để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020
quy dinh muc thu phi quan ly va giam sat hoat dong bao hiem Có thể xuất trình hợp đồng bảo hiểm làm căn cứ trên tờ khai hải quan
quy dinh muc thu phi quan ly va giam sat hoat dong bao hiem
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm quy định tại Thông tư như sau: doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam: thu 0,03% phí bảo hiểm gốc (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí bảo hiểm gốc). Doanh nghiệp tái bảo hiểm: thu 0,03% phí nhận tái bảo hiểm (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí nhận tái bảo hiểm). DN môi giới bảo hiểm: thứ 0,03% doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm.

Người nộp phí thực hiện nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước. Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm tính theo năm và nộp 2 kỳ.

Theo đó, chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm, người nộp phí tính và nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm cho 6 tháng đầu năm (kỳ 1). Chậm nhất là ngày 30/4 năm sau, người nộp phí tính và nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm cho năm tài chính trước liền kề (kỳ 2).

Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Theo quy định tại Thông tư, tổ chức thu phí được để lại 48% tiền phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm thu được để sử dụng cho hoạt động giám sát, thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cTa Luật Phí và lệ phí.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2020 và áp dụng từ năm tài chính 2020.

H.Vân