Phó Thủ tướng đốc thúc hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh khí

20:18 | 22/05/2018

(HQ Online)- Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí.

pho thu tuong doc thuc hoan thien du thao nghi dinh ve kinh doanh khi

Nghị định 19/2016/NĐ-CP hết thời gian chuyển tiếp nhưng Nghị định thay thế vẫn chưa được ban hành. Ảnh: Internet

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ sung dự thảo Nghị định quy định bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong hoạt động kinh doanh khí vào điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, bổ sung vào dự thảo Nghị định nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh khí tuân thủ quy định về quản lý đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/5/2018.

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí khi được ban hành ngày 22/3/2016 đã gây nhiều tranh cãi bởi nhiều điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho DN kinh doanh khí nhỏ và vừa.

Vì thế, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định cắt giảm 76 điều kiện liên quan đến kinh doanh khí; xây dựng dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định trên với nhiều điểm mới, bãi bỏ các điều kiện bất hợp lý cho DN.

Tuy nhiên, đến ngày 15/5/2018, Nghị định 19/2016/NĐ-CP hết thời gian chuyển tiếp nhưng Nghị định thay thế vẫn chưa được ban hành khiến nhiều DN lo lắng về cách thức hoạt động trong thời gian này.

Hương Dịu