Phí giảm thải lưu huỳnh phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan hàng nhập khẩu

14:16 | 30/03/2020

(HQ Online) - Để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN thực hiện kê khai trị giá hải quan cho hàng NK đối với trường hợp phải trả khoản phụ phí giảm thải lưu huỳnh (gọi tắt là LSS).

phi giam thai luu huynh phai dieu chinh cong vao tri gia hai quan hang nhap khau Phí bản quyền có phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan?
phi giam thai luu huynh phai dieu chinh cong vao tri gia hai quan hang nhap khau Xác định trị giá hải quan của máy móc thiết bị nhập khẩu

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian gần đây nhiều cục hải quan tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắc về việc xác định trị giá hải quan liên quan đến LSS

Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4, Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC và Khoản 1, Điểm g Khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan của hàng hoá NK nếu chưa có trong giá thực tế thanh toán của hàng hoá NK.

phi giam thai luu huynh phai dieu chinh cong vao tri gia hai quan hang nhap khau
Công chức Hải quan Quảng Ninh thực hiện công tác tham vấn trị giá hải quan với đại diện DN. Ảnh: T.Trang

Theo đó, đối chiếu với các quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, khoản phụ phí LSS là số tiền chi phí chi trả cho việc phương tiện vận tải qua khu vực có áp dụng biện pháp kiểm soát khí thải trong quá trình vận chuyển hàng hoá NK đến nước NK. Do thuộc phạm vi các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá đến cửa khẩu nhập đầu tiên trên phụ phí LSS là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan.

Để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN khi xác định và kê khai trị giá hải quan cho hàng NK, nếu DN phải trả khoản phụ phí LSS và khoản tiền này chưa bao gồm trong tổng số tiền mà DN thực hiện thanh toán cho người bán hàng hoá thì phải điều chỉnh cộng vào tri giá hải quan hàng NK.

Trường hợp người khai hải quan phải nộp thuế GTGT cho phụ phí LSS thì số tiền thuế GTGT không phải tính vào trị giá hải quan, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, việc phân bổ khoản phụ phí này theo nguyên tắc trị giá khoản phụ phí được phân bổ hết cho hàng hoá Nk theo 1 trong các phương pháp phân bổ quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá XNK.

Đảo Lê