Phí bản quyền có phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan?

13:56 | 20/02/2020

(HQ Online) - Tổng công ty Khánh Việt đề nghị cơ quan Hải quan tư vấn về phí bản quyền có phải điều chỉnh vào trị giá hải quan hay không?

phi ban quyen co phai dieu chinh cong vao tri gia hai quan Giải đáp nhiều vướng mắc về trị giá hải quan
phi ban quyen co phai dieu chinh cong vao tri gia hai quan Xác định trị giá hải quan của máy móc thiết bị nhập khẩu
phi ban quyen co phai dieu chinh cong vao tri gia hai quan Ngành Hải quan: Thu ngân sách hiệu quả từ công tác quản lý trị giá

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, việc xác định khoản điều chỉnh cộng là tiền bản quyền vào trị giá hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, tiền trả cho quyền sử dụng nhãn hiệu phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan nếu thoả mãn đầy đủ ba điều kiện.

Cụ thể, điều kiện chưa có trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán hàng hoá; quyền sử dụng nhãn hiệu phải liên quan đến hàng hoá NK; việc trả tiền sử cho quyền sử dụng nhãn hiệu phải là một điều kiện của giao dịch mua bán hàng hoá NK.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, khoản tiền trả cho quyền sử dụng nhãn hiệu thuốc lá điếu White Horse và Everest như trình bày của DN đã đáp ứng đủ ba điều kiện trên. Do đó, phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan của phụ liệu do công ty NK để sản xuất thuốc lá điếu.

Đảo Lê