Phải kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa doanh nghiệp nội địa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

14:21 | 28/03/2022

(HQ Online) - Theo quy định, doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu, sau đó thuê doanh nghiệp chế xuất sản xuất, gia công thì khi nhập khẩu trở lại nội địa, doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định đối với sản phẩm gia công khi nhập khẩu vào thị trường trong nước.

Hiện đại hóa quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất
Hướng dẫn kiểm tra, giám sát và chính sách thuế với doanh nghiệp chế xuất
Giải đáp chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất

Trước vướng mắc của Công ty TNHH BHFLEX VINA về việc kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa doanh nghiệp nội địa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công lại, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty TNHH BHFLEX VINA là doanh nghiệp nội địa có vốn đầu tư 100% từ nước ngoài thuê doanh nghiệp chế xuất thì công ty phải thực hiện thủ tục hải quan theo thủ tục đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài được quy định tại điều 67 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Hải quan TPHCM kiểm tra nguyên liệu gia công nhập khẩu. 	Ảnh: T.H
Hải quan TPHCM kiểm tra nguyên liệu gia công nhập khẩu. Ảnh: T.H

Liên quan đến việc kê khai, nộp thuế khi nhập khẩu hàng hóa trở lại nội địa, trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu, sau đó giao hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê doanh nghiệp chế xuất sản xuất, gia công thì khi nhập khẩu trở lại nội địa doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm gia công khi nhập khẩu vào thị trường trong nước theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Trong đó, trị giá tính thuế nhập khẩu là tiền thuê gia công, trị giá của nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình gia công do doanh nghiệp chế xuất cung cấp và các khoản điều chỉnh (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Không tính vào trị giá tính thuế trị giá của vật tư, nguyên liệu mà doanh nghiệp nội địa đưa đi gia công tại doanh nghiệp chế xuất.

Nụ Bùi

Liên kết hữu ích