Facebook Twitter youtube Tiktok

Hiện đại hóa quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất

(HQ Online) - Với xu hướng tăng trưởng tờ khai, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, chế xuất, hiện nay việc quản lý hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đã ngày càng hiện đại.
Đẩy nhanh tiến độ cải cách, hiện đại hóa Hải quan
Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng với hàng hoá, dịch vụ
Công nghệ thông tin - “chìa khóa” thực hiện mục tiêu cải cách, hiện đại hóa hải quan
Hiện đại hóa quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất
Công chức Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra cơ sở sản xuất hàng gia công. Ảnh: Hải quan Hải Phòng

Mặc dù năm 2021 do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, số lượng doanh nghiệp hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu có giảm so với năm 2020 nhưng với tỷ lệ không đáng kể; số lượng DNCX tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2020. Về số lượng tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu gia công, chế xuất năm 2021 tăng mạnh so với năm 2020, đồng nghĩa với việc kim ngạch xuất nhập khẩu cũng tăng mạnh, ví dụ: kim ngạch nhập khẩu gia công, sản xuất xuất khẩu tăng 37,49 % so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu của DNCX tăng 50,13% so với cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất lớn (khoảng hơn 10.000 doanh nghiệp) được phân bổ ở hầu hết các cục hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian qua Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương đảm bảo công tác theo dõi, thu thập, xử lý, phân tích thông tin doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất trên địa bàn quản lý để kịp thời cập nhật sự thay đổi thông tin hoạt động của doanh nghiệp vào hệ thống dữ liệu điện tử hải quan. Qua đó tạo tiền đề đáp ứng về cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp khi triển khai hệ thống hải quan thông minh.

Với số lượng doanh nghiệp, kim ngạch lớn, đòi hỏi việc quản lý hải quan đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, DNCX ngày càng hiện đại, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được Tổng cục Hải quan triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ như: báo cáo Bộ đề xuất Chính phủ cho phép DNCX được thuê kho ngoài khu để giải quyết khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trước tình hình dịch bệnh Covi-19; hướng dẫn giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh cho các doanh nghiệp, hải quan địa phương khi làm thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan do ảnh hưởng của đại dịch Covid; hướng dẫn sử dụng mã loại hình; về thông báo hợp đồng gia công lại; về việc DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê mái nhà xưởng để sản xuất điện mặt trời...

Đặc biệt, trong việc hiện đại hóa quản lý hải quan đối với DNCX, lãnh đạo Tổng cục đánh giá về cơ bản các đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai công tác chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện hoàn thiện các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại Điều 28a Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP như: Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Thuế xuất nhập khẩu đã hướng dẫn về thủ tục, chính sách thuế. Tuy nhiên tình hình triển khai quy định về điều kiện kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan đối với DNCX theo quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP còn gặp một số vướng mắc, khó khăn khi triển khai như: việc triển khai quản lý, theo dõi còn chưa thống nhất; công tác thực hiện kiểm tra thực tế điều kiện, kiểm tra giám sát hải quan để áp dụng chính sách thuế còn chưa phù hợp quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Nhằm quyết liệt triển khai kết quả tốt, chất lượng cao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đối với công tác thực thi quy định về điều kiện kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan đối với DNCX theo quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã giao các đơn vị nghiệp vụ xây dựng hướng dẫn cụ thể đối với cách thức kết nối hệ thống camera của DNCX với chi cục hải quan quản lý cũng như cách thức lưu trữ dữ liệu đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan; xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu của hệ thống camera giám sát của DNCX đáp ứng được các yêu cầu phân tích dữ liệu hình ảnh, sẵn sàng tích hợp với hệ thống hải quan thông minh; các giải pháp để bảo mật thông tin, truy cập dữ liệu khi trao đổi thông tin với cơ quan Hải quan.

Đồng thời xây dựng phổ biến, hướng dẫn quy định pháp luật về điều kiện kiểm tra giám sát hải quan tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP; hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố cách thức thông kê, tổng hợp, theo dõi và quản lý DNCX, doanh nghiệp được áp dụng chính sách thuế của DNCX, khu phi thuế quan trên địa bàn...

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng xây dựng đề án thử nghiệm kết nối trao đổi về hệ thống quản lý nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, máy móc thiết bị của doanh nghiệp gia công, sản xuất, xuất khẩu, chế xuất... Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của ngành hải quan.

Ngoài ra theo định hướng triển khai mô hình Hải quan thông minh, hệ thống Hải quan số sẽ có các chức năng theo dõi, quản lý, phân tích số liệu, cảnh báo các dấu hiệu rủi ro xuyên suốt trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất từ khâu nhập khẩu, trong quá trình sản xuất đến khi xuất khẩu hoặc tiêu hủy, thay đổi mục đích sử dụng.

Để hệ thống có thể phân tích số liệu, thông tin về doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất phải được số hóa, lưu trữ đầy đủ trong hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. Để đảm bảo tính liên tục trong quản lý, giảm thiểu thủ tục phát sinh đối với doanh nghiệp khi triển khai hệ thống mới, thông tin về doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất đang hoạt động phải được cập nhật đầy đủ trên hệ thống hiện đại, sẵn sàng chuyển sang hệ thống mới để khai thác.

Ngọc Linh

Tin liên quan

Điểm danh 7 nhóm hàng xuất khẩu chục “tỷ đô”

Điểm danh 7 nhóm hàng xuất khẩu chục “tỷ đô”

(HQ Online) - Đến 15/11, có 7 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên, theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan.
Xuất khẩu các sản phẩm thủy sản chính đều tăng cao

Xuất khẩu các sản phẩm thủy sản chính đều tăng cao

(HQ Online) - Trong tháng 11/2023, XK thủy sản tăng 6% so với tháng 11/2022, đạt gần 840 triệu USD. Trong đó, các sản phẩm XK chính đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhiều điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam

Nhiều điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam

(HQ Online) - Dù tình hình kinh tế Việt Nam 2023 còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn có những điểm sáng nổi bật, tiền đề cho sự hồi phục trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
3 trụ cột trong hiện đại hóa hải quan

3 trụ cột trong hiện đại hóa hải quan

(HQ Online) - Nhằm thúc đẩy thương mại nhất là thương mại số, mở rộng quan hệ đối ngoại đảm bảo lợi ích và chủ quyền quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, Hải quan Việt Nam đã, đang và sẽ triển khai hiện đại hoá ở ba trụ cột: thể chế, công cụ và con người.
Hiện đại hóa hải quan: Từ Hải quan điện tử đến Hải quan số

Hiện đại hóa hải quan: Từ Hải quan điện tử đến Hải quan số

(HQ Online) - Kết quả tích cực trong thực hiện hải quan điện tử là nền tảng quan trọng để ngành Hải quan tập trung thực hiện các mục tiêu về Hải quan số, Hải quan thông minh.
Số hoá khai báo hàng hoá tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Số hoá khai báo hàng hoá tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

(HQ Online) - Ngành Hải quan đã xây dựng và đưa vào triển khai Hệ thống tiếp nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử giúp doanh nghiệp khi làm thủ tục qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa giảm thời gian thông quan, giảm chi phí và nhân lực.
Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng hiện đại

Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng hiện đại

(HQ Online) - Đó là đánh giá của ông Dan Garcia, Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý an ninh và chuỗi cung ứng Mỹ do phóng viên Tạp chí Hải quan phỏng vấn bên lề Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO vừa diễn ra tại Hà Nội.
Chuyển đổi số là điều tất yếu đối với ngành Hải quan

Chuyển đổi số là điều tất yếu đối với ngành Hải quan

(HQ Online) - Trong giai đoạn hiện nay, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xuất nhập khẩu tăng nhanh, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đặt ra yêu cầu bức thiết về thực hiện chuyển đổi số đối với ngành Hải quan. Tạp chí Hải quan đã có cuộc phỏng vấn với ông Phạm Nam Long, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Abivin Việt Nam về vấn đề này.
Nâng hiệu quả kiểm soát hải quan bằng công nghệ mới trong soi chiếu hàng hóa

Nâng hiệu quả kiểm soát hải quan bằng công nghệ mới trong soi chiếu hàng hóa

(HQ Online) - Đó là nội dung của phiên toàn thể 5 với chủ đề: “Công nghệ mới trong soi chiếu hàng hóa: Tận dụng đổi mới để nâng cao hiệu quả kiểm soát hải quan” đã được diễn giả đến từ các công ty công nghệ và Lực lượng Biên giới Biên giới Anh thảo luận chuyên sâu tại Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).
Hải quan TPHCM sẽ có hướng đi phù hợp, hướng đến Hải quan số, Hải quan thông minh

Hải quan TPHCM sẽ có hướng đi phù hợp, hướng đến Hải quan số, Hải quan thông minh

(HQ Online) - Là một trong những đơn vị hải quan tiên phong trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đỗ Thanh Quang đã chia sẻ với Tạp chí Hải quan một số kinh nghiệm, cũng như giải pháp trong tiến trình hiện đại hóa, hướng tới Hải quan số, Hải quan thông minh.
Hải quan Gia Lai – Kon Tum phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành hải quan số

Hải quan Gia Lai – Kon Tum phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành hải quan số

(HQ Online) - Nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng của Chính phủ, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum đã xây dựng các kế hoạch về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa đến năm 2025 với mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành Hải quan số.
Tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số

Tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số

(HQ Online) - Ngày 15/9/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1957/QĐ-BTC phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan”. Tổng cục Hải quan đang tập trung nguồn lực triển khai chủ trương quan trọng này.
Tích cực kết nối Cơ chế một cửa với các nước trong và ngoài ASEAN

Tích cực kết nối Cơ chế một cửa với các nước trong và ngoài ASEAN

(HQ Online) - Ngoài các quốc gia trong khối ASEAN, Việt Nam đang tích cực hợp tác với một số nước nước để kết nối Cơ chế một cửa.
Chú trọng cải cách, chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Chú trọng cải cách, chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

(HQ Online) - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, triển khai các nội dung về chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến… là những việc làm cụ thể mà ngành Hải quan đã và đang chú trọng thực hiện để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Cảng Hải Phòng nói về thực hiện soi chiếu trong quá trình xếp dỡ

Cảng Hải Phòng nói về thực hiện soi chiếu trong quá trình xếp dỡ

(HQ Online) - Chiều 29/9, Công ty CP cảng Hải Phòng cung cấp tới Tạp chí Hải quan văn bản triển khai nội dung soi chiếu container hàng nhập khẩu trong quá trình xếp dỡ tại cảng Tân Vũ (thuộc Công ty CP cảng Hải Phòng).
Hiện đại hóa hải quan thúc đẩy liên kết logistics vùng Đông Nam bộ

Hiện đại hóa hải quan thúc đẩy liên kết logistics vùng Đông Nam bộ

(HQ Online) - Chiến lược phát triển Hải quan đã xác định nhiều giải pháp mạnh sẽ góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển không gian kinh tế -xã hội, phát triển hành lang kinh tế…
Xem thêm
cty-toan-phat
hd-bank

Tin mới

Khơi thông dòng vốn xanh vào ngành nông nghiệp, hướng tới Net Zero

Khơi thông dòng vốn xanh vào ngành nông nghiệp, hướng tới Net Zero

Sự hợp tác giữa doanh nghiệp và ngân hàng trong việc triển khai các giải pháp và dịch vụ tài chính dựa trên các yếu tố môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp (ESG) được kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông dòng vốn xanh vào lĩnh vực doanh nghiệp.
Nhức nhối thuốc lá lậu

Nhức nhối thuốc lá lậu

Thuốc lá lậu làm thất thu hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước mỗi năm và số tiền này vẫn tiếp tục tăng lên nếu thuốc lá nhập lậu không được kiểm soát.
Kiểm soát lạm phát kỳ vọng

Kiểm soát lạm phát kỳ vọng

Mặc dù kiểm soát lạm phát dự kiến đạt được những mục tiêu đề ra nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ các bộ, ngành liên quan, nhất là vai trò điều hành giá của Bộ Tài chính, tuy nhiên, kiểm soát lạm phát kỳ vọng lại là vấn đề luôn được cảnh báo khi th
Hải quan An Giang nỗ lực thu ngân sách đạt chỉ tiêu kế hoạch

Hải quan An Giang nỗ lực thu ngân sách đạt chỉ tiêu kế hoạch

Chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu, Cục Hải quan An Giang chuẩn bị về đích chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước.
Kỳ vọng những thay đổi về thị trường BĐS

Kỳ vọng những thay đổi về thị trường BĐS

Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Theo các chuyên gia và nhà đầu tư bất động sản (BĐS) Luật sửa đổi đã có nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó có các điểm mới như: chủ đầu tư dự án bắt buộc sử dụng hợp đồng kinh doan
LONGFORM: Tăng lương tối thiểu vùng năm 2024: Thế khó cho cả doanh nghiệp và người lao động

LONGFORM: Tăng lương tối thiểu vùng năm 2024: Thế khó cho cả doanh nghiệp và người lao động

Từ năm 2014 đến nay, lương tối thiểu (LTT) vùng trải qua 8 lần điều chỉnh với các mức tăng: 15,2% năm 2014, 14,2% năm 2015, 12,4% năm 2016, 7,3% năm 2017, 6,5% năm 2018, 5,3% năm 2019, 5,5% năm 2020 đến tháng 6/2022, 6% từ tháng 7 năm 2022 đến nay. Tuy nh
MEGASTORY: Hành trình chống gian lận hóa đơn điện tử: Cuộc chiến không khoan nhượng

MEGASTORY: Hành trình chống gian lận hóa đơn điện tử: Cuộc chiến không khoan nhượng

Triển khai thực hiện hoá đơn điện tử (HĐĐT) là một đột phá lớn của ngành Tài chính trong công cuộc đổi mới quản lý thuế nói chung và cải cách hành chính thuế nói riêng. Việc ra đời HĐĐT đã thổi một luồng sinh khí mới vào bức tranh quản lý tài chính.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK Đặng Sơn Tùng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK Đặng Sơn Tùng

Sáng ngày 15/11/2023, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường đã trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Sơn Tùng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK.
Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Nguyễn Văn Đông

Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Nguyễn Văn Đông

Ngày 9/11, tại trụ sở Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ công bố quyết định số 2623/QĐ-TCHQ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Đông, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Định giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai –
Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk Trần Hải Sơn

Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk Trần Hải Sơn

Chiều 8/11, tại trụ sở Cục Hải quan Đắk Lắk, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ công bố quyết định số 2626/QĐ-TCHQ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hải Sơn, Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk kể từ ngày 10
Phiên bản di động