Những lưu ý về lệ phí môn bài năm 2022

11:03 | 10/01/2022

(HQ Online) - Tháng 1 hàng năm là thời điểm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chuẩn bị thực hiện kê khai và nộp tiền lệ phí môn bài. Nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nắm bắt kịp thời và thực hiện theo đúng quy định, Cục Thuế Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể việc kê khai, nộp lệ phí môn bài.

Xây dựng quy định mới về phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng phương tiện giao thông vận tải
Có gì đáng chú ý trong bức tranh ngân sách nhà nước năm 2022?
Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài với hộ kinh doanh trong năm 2022
Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế tiếp tục bám sát diễn biến thu ngân sách nhà nước. 	Ảnh: Thuỳ Linh
Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1/2022. Ảnh: Thuỳ Linh

Quy định về kê khai, nộp hồ sơ và lệ phí môn bài được nêu tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Thông tư số 302/2016/TT-BTC và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Theo đó, về mức đóng lệ phí môn bài năm 2022 (Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP) đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), doanh nghiệp tự xác định bậc và mức tiền lệ phí môn bài phải đóng tương ứng.

Cụ thể, nếu doanh nghiệp có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên 10 tỷ đồng thì mức tiền lệ phí môn bài phải đóng là 3 triệu đồng/năm; còn dưới 10 tỷ đồng thì mức đóng là 2 triệu đồng/năm; với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì mức đóng là 1 triệu đồng/năm.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, nếu có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên 500 triệu đồng/năm thì mức tiền lệ phí môn bài phải đóng là 1 triệu đồng/năm; doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm phải đóng 500 nghìn đồng/năm; doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm phải đóng 300 nghìn đồng/năm.

Về thời hạn nộp lệ phí môn bài, Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn, đối với người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập trong năm 2021 (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa lập tờ khai lệ phí môn bài thì phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1/2022.

Trường hợp trong năm 2021 có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1/2022.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan Thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Đặc biệt, Cục Thuế Hà Nội lưu ý, người nộp lệ phí môn bài thuộc các trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ phải tự xác định số tiền được miễn thuế, giảm thuế và không phải thực hiện thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế.

Cục Thuế Hà Nội cũng lưu ý các doanh nghiệp đã thành lập từ các năm trước đã nộp tờ khai lệ phí môn bài, nếu không có thay đổi gì về vốn điều lệ hoặc thêm mới chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì không phải nộp thêm tờ khai lệ phí môn bài cho năm 2022 mà chỉ cần nộp tiền lệ phí môn bài năm 2022 chậm nhất là ngày 30/1/2022.

Thùy Linh