Nhiều bộ chưa ban hành Danh mục hàng hóa chuyên ngành chuyển đổi mã số HS

17:19 | 07/01/2023

(HQ Online) - Qua theo dõi, rà soát cho thấy đến thời điểm hiện tại, nhiều Bộ chưa ban hành Danh mục hàng hóa chuyên ngành chuyển đổi mã số HS theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Danh mục 2022).

Tiếp tục thực hiện tra cứu và khai báo mã số hàng hóa theo Thông tư 31
Doanh nghiệp vận chuyển hàng quá cảnh nêu nhiều vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành
Hướng dẫn thực hiện thống nhất Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam 2022
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Yên Viên, Cục Hải quan Hà Nội. 	Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Yên Viên, Cục Hải quan Hà Nội. Ảnh: N.Linh

Tổng cục Hải quan cho biết, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022, Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Danh mục 2022) có hiệu lực từ ngày 30/12/2022. Thông tư này thay thế Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2027 và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, qua theo dõi, rà soát cho thấy đến thời điểm hiện tại, nhiều bộ chưa ban hành Danh mục hàng hóa chuyên ngành chuyển đổi mã số HS theo Danh mục 2022.

Để kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với các trường hợp này, khi thực hiện thủ tục hải quan, cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nguyên tắc áp dụng mã số HS và chính sách quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa thuộc các Danh mục chuyên ngành và các Giấy phép đã cấp còn hiệu lực sử dụng theo hướng “Doanh nghiệp căn cứ thực tế hàng hóa và tự kê khai mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2022 ban hành kèm Thông tư số 31/2022/TT-BTC, chính sách quản lý áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Giấy phép đã cấp còn giá trị sử dụng”.

Liên quan đến vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành rà soát các quy định pháp luật về quản lý và kiểm tra chuyên ngành để kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, chồng chéo liên quan đến công tác quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thực hiện rà soát, chuyển đổi mã số HS của 67 Danh mục chuyên ngành của 14 bộ theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2022, Tổng cục Hải quan đã chuyển kết quả rà soát, chuẩn hóa Danh mục chuyên ngành cho các bộ, ngành tham khảo, hoàn thành việc ban hành.

N.Linh