Người nộp thuế có nhiều quyền lợi khi giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

11:11 | 27/04/2020

(HQ Online) - Tại dự thảo thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, những quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế đã được quy định rất cụ thể.    

nguoi nop thue co nhieu quyen loi khi giao dich dien tu trong linh vuc thue Có thể thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế bất cứ lúc nào
nguoi nop thue co nhieu quyen loi khi giao dich dien tu trong linh vuc thue Chứng từ điện tử trong lĩnh vực thuế bao gồm những gì?
nguoi nop thue co nhieu quyen loi khi giao dich dien tu trong linh vuc thue Cụ thể hơn các quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
nguoi nop thue co nhieu quyen loi khi giao dich dien tu trong linh vuc thue
Người nộp thuế sẽ được cơ quan Thuế hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Ảnh Thùy Linh.

Theo đó, tại Điều 14 của dự thảo quy định, người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế được sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử do cơ quan Thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp khi thực hiện giao dịch điện tử qua Cổng thông tin giao dịch thuế điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính thuế bằng phương thức điện tử.

Người nộp thuế cũng được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử đã gửi đến cơ quan Thuế và các thông báo, quyết định cơ quan Thuế gửi cho người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn bằng cách sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử, hoặc sử dụng mã giao dịch điện tử được cấp theo từng lần giao dịch. Người nộp thuế được xác nhận hoàn thành các thủ tục về thuế đã thực hiện bằng phương thức điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Dự thảo thông tư quy định, người nộp thuế sẽ được cơ quan Thuế hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng quy định trách nhiệm của người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử. Theo đó, khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế, người nộp thuế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết sai sót hoặc sự cố phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Người nộp thuế có trách nhiệm phải xây dựng, quản lý vận hành hệ thống ứng dụng và hạ tầng kỹ thuật của mình để thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế; cung cấp, cập nhật thông tin đăng ký giao dịch điện tử kịp thời, chính xác; Thực hiện quản lý, sử dụng thiết bị xác thực giao dịch điện tử, tài khoản giao dịch thuế điện tử, mã xác thực được cơ quan Thuế, cơ quan có thẩm quyền cấp đảm bảo an toàn, bảo mật, đúng mục đích; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin của giao dịch điện tử phát sinh từ tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan Thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả tài khoản chính và tài khoản phụ).

Người nộp thuế cũng phải có trách nhiệm quản lý và sử dụng chữ ký số trên chứng từ điện tử theo đúng quy định của pháp luật, đúng phạm vi, đúng thẩm quyền và còn hiệu lực.

Đáng chú ý, dự thảo nêu rõ, người nộp thuế phải tự chịu trách nhiệm đối với trường hợp người nộp thuế không kiểm tra, không đọc thông báo, văn bản của cơ quan Thuế tại tài khoản giao dịch thuế điện tử và qua địa chỉ thư điện tử, kể cả trong trường hợp người nộp thuế không truy cập được Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế do lỗi kỹ thuật thuộc về hệ thống hạ tầng, thiết bị của người nộp thuế hoặc do địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan Thuế không chính xác…

Thùy Linh