Ngành Hải quan triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Chính phủ, Bộ Tài chính giao

12:02 | 11/02/2019

(HQ Online) - Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế; giảm tỷ trọng nợ đọng thuế xuống dưới 5%, phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 5% so với dự toán.

nganh hai quan trien khai nhiem vu nam 2019 cua chinh phu bo tai chinh giao Ngành Hải quan sẽ triển khai rộng và sâu hơn thủ tục hải quan điện tử
nganh hai quan trien khai nhiem vu nam 2019 cua chinh phu bo tai chinh giao Ngành Hải quan sẽ thiết lập hệ thống công nghệ thông tin quản trị thông minh
nganh hai quan trien khai nhiem vu nam 2019 cua chinh phu bo tai chinh giao Ngành Hải quan: Giữ vững kỷ luật, kỷ cương hoàn thành nhiệm vụ được giao
nganh hai quan trien khai nhiem vu nam 2019 cua chinh phu bo tai chinh giao
Ngành Hải quan phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2019. Ảnh: Q.H

Đó là một trong những nội dung trong Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Quyết định số 89/QĐ-BTC ngày 8/1/2019 của Bộ Tài chính về ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 01 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan căn cứ nội dung Nghị quyết và Quyết định trên, triển khai các nhiệm vụ theo phân công, cụ thể hóa các nhiệm vụ trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về kết quả thực hiện, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

nganh hai quan trien khai nhiem vu nam 2019 cua chinh phu bo tai chinh giao Tháng 1/2019: Ngành Hải quan thu NSNN đạt 32.500 tỷ đồng

(HQ Online) - Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, số thu NSNN tháng 1/2019 của toàn ngành Hải quan đạt khoảng 32.500 tỷ ...

Cụ thể, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí.

Đó là, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế; giảm tỷ trọng nợ đọng thuế xuống dưới 5%, phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 5% so với dự toán; tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cao phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm…

Bên cạnh đó, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và DN…

Quang Hùng