Lợi nhuận 9 tháng của SSI đã vượt 12% kế hoạch lợi nhuận cả năm

17:45 | 18/10/2021

(HQ Online) - Công ty CP Chứng khoán SSI vừa công bố kết quả kinh doanh báo cáo riêng quý 3 và 9 tháng năm 2021 với mức tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi nhuận.

HDBank ước hoàn thành trên 82% kế hoạch cả năm sau 9 tháng
Thị trường thuận lợi, nhiều công ty chứng khoán nâng chỉ tiêu lợi nhuận
Các lĩnh vực kinh doanh đều ghi nhận kết quả kinh doanh tốt
Các lĩnh vực kinh doanh của SSI đều ghi nhận kết quả rất tốt

Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 3/2021 đạt lần lượt 1.846 tỷ đồng và 831 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận tổng doanh thu 5.091 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.063 tỷ đồng, tăng lần lượt 53% và 92% so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng năm 2021 của SSI đạt khoảng 2.100 tỷ đồng.

Với kết quả này, sau 9 tháng hoạt động SSI đã vượt 12% kế hoạch kinh doanh năm 2021 về lợi nhuận. Các lĩnh vực kinh doanh đều ghi nhận kết quả kinh doanh tốt, trong đó dịch vụ chứng khoán, nguồn vốn, kinh doanh tài chính và đầu tư là các lĩnh vực có đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu.

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 667,4 tỷ đồng trong quý 3, gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng tài khoản mở mới tại SSI trong quý tăng trưởng 17,4% so với quý trước, và tăng 323% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cũng dẫn đầu thị trường về mảng cho vay ký quỹ, với dư nợ cuối quý đạt mức kỷ lục 18.100 tỷ đồng. Doanh thu từ mảng cho vay và phải thu đạt 431,6 tỷ đồng, tăng 268% so với quý 3/2020. Để đáp ứng nhu cầu và khẩu vị đầu tư của nhiều nhóm nhà đầu tư khác nhau, SSI đã xây dựng các chương trình ưu đãi và mới đây cũng đã cho ra mắt gói phí mới dành cho khách hàng giao dịch chủ động. Bên cạnh đó, trong quý III, công ty phối hợp thực hiện thành công nhiều chuỗi chương trình đào tạo nhằm mục tiêu xây dựng cộng đồng tài chính – chứng khoán phát triển.

Trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng đầu tư, doanh thu trong quý 3tăng trưởng 86,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 32,7 tỷ đồng.

Doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính đạt 248 tỷ đồng, chiếm 13,4% doanh thu công ty. Hoạt động đầu tư ghi nhận 453 tỷ đồng doanh thu, chiếm 24,5% tổng doanh thu và tăng trưởng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong quý III, SSI đã phát hành thành công thêm 16 mã chứng quyền với tổng quy mô 170 triệu đơn vị, dẫn đầu thị trường về khối lượng phát hành và thanh khoản, đặc biệt có những phiên thanh khoản chứng quyền do SSI phát hành chiếm 75% toàn thị trường.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản đạt 47.223,6 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 11.763,5 tỷ đồng.

Nguyễn Hiền